Ranking 用户 Count Prev_Rank 变更
1 sakurapedia 7 1
2 toml_12953 3 3 1
3 KENCH 3 2 1
4 mitsuaki1987 2 8 4
5 くず 2 5
6 Toshio Morita 1 17 11
7 itouhiro 1 18 11
8 Michio MATSUYAMA 1 19 11
9 やぎ。 1 - N/A
10 Hironori Kitagawa 1 16 6
11 OHKUBO Katsuhiko 1 6 5
12 rexamlei 1 20 8
13 akashigi 1 21 8
14 olivia_johnson 1 9 5
15 coro65535 1 4 11
16 Aylinmartin 1 11 5
17 hongyi-zhao 1 12 5
18 coji morishita 1 15 3
19 Cookie__XD 1 13 6
20 Removed User 1 14 6
21 alex_123789 1 - N/A