Ranking 用户 Count Prev_Rank 变更
1 Artane. 100 1
2 Hayao0819 62 2
3 backwardsEric 43 3
4 7m3tjz 41 4
5 Hironori Kitagawa 41 5
6 Mizar 35 6
7 Bytom 34 7
8 erikgronwal 30 8
9 Hourier 18 9
10 やぎ。 14 12 2
11 mitsuaki1987 14 11
12 deskull 14 10 2
13 olyutorskii 12 13
14 Starg 11 14
15 Joel Rees 10 15
16 MRSa 8 16
17 jg1uaa 7 20 3
18 FROM 7 17 1
19 fujii_masao 7 18 1
20 Dmitry Dobryshin 7 22 2
21 kairera0467 6 19 2
22 DorianDotSlash 6 21 1
23 vyama 5 25 2
24 Chonan Yoichi 5 23 1
25 mumin 5 24 1
26 Takuo Yasunaga 4 28 2
27 Michio MATSUYAMA 4 27
28 Melchior 4 26 2
29 dyknon 4 29
30 Keith Marshall 3 31 1
31 Chih-Wei Huang 3 30 1
32 Daigo Moriwaki 3 32
33 Takashi Sawanaka 2 36 3
34 kuri 2 40 6
35 Yohei Endo 2 37 2
36 Tetsuo Handa 2 38 2
37 pier4r 2 44 7
38 Kazuhiro Fujieda 2 35 3
39 AlaskanEmily 2 33 6
40 Kentaro Shirakata 2 34 6
41 mshio 2 39 2
42 ben7 1 49 7
43 nelsonmaligro 1 45 2
44 hira 1 51 7
45 Ron de Jong 1 - N/A
46 alienscience 1 53 7
47 maruhiro 1 46 1
48 IWAMOTO Kouichi 1 48
49 Kyotaro HORIGUCHI 1 50 1
50 vastingll 1 52 2