Ranking 用户 Count Prev_Rank 变更
1 Kentaro Shirakata 55 1
2 itouhiro 14 2
3 peanutsjamjam 9 3
4 coji morishita 5 4
5 m_inaba 3 5
6 Ryusei Yamaguchi 1 6