[Ttssh2-commit] [8356] 送信ディレイのテストコード無効化、クリップボードからの送信時送信ダイアログをださない

scmno****@osdn***** scmno****@osdn*****
2019年 11月 3日 (日) 00:35:11 JST


Revision: 8356
     https://osdn.net/projects/ttssh2/scm/svn/commits/8356
Author:  zmatsuo
Date:   2019-11-03 00:35:11 +0900 (Sun, 03 Nov 2019)
Log Message:
-----------
送信ディレイのテストコード無効化、クリップボードからの送信時送信ダイアログをださない

Modified Paths:
--------------
  branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/clipboar.c
  branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/sendmem.cpp
  branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/vtwin.cpp

-------------- next part --------------
Modified: branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/clipboar.c
===================================================================
--- branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/clipboar.c	2019-11-02 14:49:42 UTC (rev 8355)
+++ branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/clipboar.c	2019-11-02 15:35:11 UTC (rev 8356)
@@ -818,10 +818,12 @@
 	if (sm == NULL)
 		return;
 //	SendMemInitDelay(sm, 0, 1000);
-	SendMemInitDelay(sm, 1000, 0);
+//	SendMemInitDelay(sm, 1000, 0);
+#if 0
 	SendMemInitDialog(sm, hInst, HVTWin, ts.UILanguageFile);
 	SendMemInitDialogCaption(sm, L"from clipboard");
 	SendMemInitDialogFilename(sm, L"Clipboard");
+#endif
 	SendMemStart(sm);
 }
 #endif

Modified: branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/sendmem.cpp
===================================================================
--- branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/sendmem.cpp	2019-11-02 14:49:42 UTC (rev 8355)
+++ branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/sendmem.cpp	2019-11-02 15:35:11 UTC (rev 8356)
@@ -107,9 +107,11 @@
 	p->send_ptr = NULL;
 
 	TalkStatus = IdTalkKeyb;
-	p->dlg->Destroy();
-	delete p->dlg;
-	delete p->dlg_observer;
+	if (p->dlg != NULL) {
+		p->dlg->Destroy();
+		delete p->dlg;
+		delete p->dlg_observer;
+	}
 	free(p->UILanguageFile);
 	free(p->dialog_caption);
 	free(p->filename);
@@ -315,7 +317,9 @@
 		}
 
 		// \x83_\x83C\x83A\x83\x8D\x83O\x8DX\x90V
-		p->dlg->RefreshNum(p->send_index, p->send_len);
+		if (p->dlg != NULL) {
+			p->dlg->RefreshNum(p->send_index, p->send_len);
+		}
 
 		if (need_delay) {
 			// wait\x82ɓ\xFC\x82\xE9

Modified: branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/vtwin.cpp
===================================================================
--- branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/vtwin.cpp	2019-11-02 14:49:42 UTC (rev 8355)
+++ branches/unicode_buf/teraterm/teraterm/vtwin.cpp	2019-11-02 15:35:11 UTC (rev 8356)
@@ -4264,7 +4264,7 @@
 
 		{
 			SendMem *sm = SendMemInit(str_ptr, str_len, SendMemTypeTextLF);
-			SendMemInitDelay(sm, 10, 0);
+			//SendMemInitDelay(sm, 10, 0);
 			SendMemInitDialog(sm, hInst, HVTWin, ts.UILanguageFile);
 			SendMemInitDialogCaption(sm, L"send file");
 			wchar_t *file_name_w = ToWcharA(file_name);


Ttssh2-commit メーリングリストの案内