Ranking 用户 Count Prev_Rank 变更
1 deskull 73 1
2 Shuji Sado 21 2
3 Torr_Samaho 7 3
4 Hourier 6 4
5 ISHIKAWA Mutsumi 5 5
6 Hironori Kitagawa 4 6
7 Habu 3 7
8 Kazuhiro Fujieda 3 8
9 cazfi 2 9
10 ribbon 2 10
11 rdnielsen 2 12 1
12 tanukihee 2 13 1
13 zmatsuo 1 11 2
14 steven_shiau 1 14
15 Keith Marshall 1 15
16 Tatsuki Sugiura 1 16
17 Takashi Sawanaka 1 17
18 Daisuke Arai 1 20 2
19 寺崎 彰 1 18 1
20 まじかんと 1 19 1