Ranking 用户 Count Prev_Rank 变更
1 deskull 31 1
2 miyakawataku 25 2
3 ribbon 18 4 1
4 Hourier 17 3 1
5 Kazuhiro Fujieda 12 5
6 rdnielsen 12 6
7 IWAMOTO Kouichi 4 8 1
8 Keith Marshall 4 7 1
9 zhangke200377 3 9
10 ISHIKAWA Mutsumi 3 10
11 zbalaton 3 11
12 bloss OS 2 12
13 Hironori Kitagawa 2 13
14 やぎ。 2 14
15 yegorich 2 15
16 shimitei 1 16
17 t_takahashi_bpe 1 17
18 AyamaSets 1 18
19 Tetsuo Handa 1 20 1
20 Takuo Yasunaga 1 22 2
21 Seiji Kaneko 1 23 2
22 D_Brodland 1 24 2
23 Shuji Sado 1 25 2
24 bram 1 26 2